Verksamhetsländer

Verksamhetsländer

MyRights verksamhetsländer

MyRight finns i sju länder i fyra världsdelar och har landkontor i samtliga. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. För mer information – klicka dig vidare på länkarna nedan.

MyRight i Sverige

I Sverige arbetar MyRight för att öka kunskapen om livssituationen för personer med funktionsnedsättning i våra samarbetsländer. Vi deltar också i nationella, nordiska och internationella nätverk där vi bidrar med ett funktionshinderperspektiv i utvecklingssamarbetet.