Vårt arbete

Empowers people with disabilities

MyRights uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv. Det gör vi genom att främja inkludering och deltagande genom erfarenhetsutbyte mellan våra medlemsorganisationer och dess samarbetsorganisationer i våra verksamhetsländer.

Fokusområden

MyRight arbetar med fattigdomsbekämpning, organisationsutveckling, jämställdhet med ett rättighetsbaserat fokus.

Verksamhet i världen

MyRight stödjer 51 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

Berättelser från fält

Här kan du läsa personliga berättelser från vår verksamhet och ta del av vittnesmål från personer som påverkats av vårt arbete.

Var med oss och stärk mänskliga rättigheter!

Se vår film om sambandet mellan funktionsnedsättning och fattigdom