Ny styrelse efter MyRights årsmöte 2019

MyRights styrelse står på rad framför en vit vägg

MyRights styrelse från vänster: Sara Bryntse, Gert Iwarsson, Rahel Abebaw Atnafu, Kevin Kjelldahl, Göran Alfredsson, Jamie Bolling och Per Karlström.

Under årsmötet den 23 maj fastställdes en ny styrelse för MyRight. Som förtroendevald revisorssuppleant valdes Annika Örnstedt. På det konstituerande mötet beslutades att välja Jamie Bolling till Vice ordförande och Gert Iwarsson till kassaförvaltare.

Valda till årsmötet 2020 är:
Göran Alfredsson, Ordförande
Jamie Bolling, Vice ordförande
Gert Iwarsson, Kassaförvaltare
Per Karlström, Styrelseledamot

Val av tre styrelseledamöter, mandatperiod 2 år:
Rahel Abebaw Atnafu, omval
Sara Bryntse
Kevin Kjelldahl

Valberedningen anser att dessa personers erfarenhet av arbete inom funktionshinderrörelsen och internationellt arbete kommer att öka styrelsens samlade kompetens. Med egen erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och med olika ålder, ger de både erfarenhet av styrelsearbete och att vara mottagare av stöd, samt nytänkande och ett ungt perspektiv till styrelsen.

Rahel Abebaw Atnafu, omval, nominerad av DHR
Rahel blev invald i MyRights styrelse 2013. Hon är född och uppvuxen i Etiopien och flyttade till Sverige för 10 år sedan och bor nu i Stockholm med man och dotter. I Etiopien var Rahel engagerad i funktionshinderrörelsen eftersom hon själv har nedsatt rörelseförmåga. Genom kurser och olika påverkansaktiviteter gentemot beslutsfattare arbetade hon för full delaktighet och lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I tre år var hon generalsekreterare för paraplyorganisationen Federation of Ethiopian National Association of People with Disabilities. Rahel var också engagerad i ett samarbetsprojekt mellan en etiopisk organisation och den svenska organisationen DHR, som fick stöd via MyRight.

Med sin mångåriga erfarenhet från funktionshinderrörelsen i Etiopien och partnerskapssamarbete utifrån ett mottagarperspektiv vill Rahel bidra till att utveckla MyRights verksamhet. Hon hoppas också kunna öka förståelsen för vad MyRights arbete betyder för personer med funktionsnedsättning i MyRights samarbetsländer.

Rahel jobbar med Independent Living Institutes projekt Disabled refugees welcome.

Sara Bryntse, nyval, nominerad av Unga Hörselskadade
Sara Bryntse är 30 år gammal och bosatt i Umeå. Hon har varit ideellt aktiv inom Unga Hörselskadade under en längre period och bland annat tidigare varit ordförande för Unga Hörselskadade. Numera arbetar hon som projektledare för Nepalprojektet som Unga Hörselskadade bedriver genom MyRight. Vi nominerar henne för att hon är noggrann, koncis, samvetsgrann och pålitlig i sitt arbete och att vi tror hon skulle utgöra ett bra komplement till MyRights styrelse.

Kevin Kjelldahl, nyval, nominerad av Unga Synskadade
Kevin är 17 år och bor i Trollhättan. Kevin gick med i US arbetsgrupp för internationella frågor Fokus Internationellt för cirka ett år sedan. Under året har han visat stort intresse för de internationella frågorna. Han har ett engagemang för vårt utvecklingsprojekt med US motsvarighet BYAN i Nepal. Han har bland annat gått på MyRights lanseringsseminarium för rapporten angående funktionshinder, rättigheter och inkludering, han sitter med i planeringsgruppen inför Nepalresan som vi ska genomföra hösten 2019 och han kommer att delta på MyRights årsmöte. Kevin är en av US yngre medlemmar i det internationella arbetet och kommer vara en viktig länk för att föra vidare kunskaper och erfarenheter till US yngre medlemmar i framtiden.

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen här.