Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdomen

Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdomen

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete

Överallt i världen hör personer med funktionsnedsättning till de som löper störst risk att bli fattiga. Och överallt i världen löper fattiga människor störst risk att få funktionsnedsättningar. MyRight hjälper människor att bryta fattigdomen och ta full del av sitt liv. Med starka organisationer kan vi göra våra röster hörda.

MyRight stöder 41 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

Nyheter

En flicka går med vit käpp

“The hidden impact of covid-19”

Save the childrens rapport “The hidden impact of COVID-19 on children and families with disabilities” avslöjar att det finns allvarliga skillnader i hur COVID-19-pandemin drabbar barn och familjer med funktionsnedsättning jämfört med dem utan funktionsnedsättning.

Läs mer »
Bild som visar ett uppslag i rapporten.

Guide för inkludering

För att uppmuntra till ett aktivt förändringsarbete presenterar MyRight “8 steg för förändring – Guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och globalt utvecklingssamarbete”.

Läs mer »

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

MyRights nyhetsbrev utkommer kvartalsvis. Du kan läsa om utvecklingssamarbetsprojekt och externa evenemang.

Berättelser från fältet

“I Sri Lanka är den allmänna uppfattningen att människor som har utvecklingsstörning varken klarar av att hjälpa till i hemmet eller att arbeta. För en människa som lever med en utvecklingsstörning kan rätt stöd innebära skillnaden mellan att sitta hemma och titta på TV hela dagarna eller att som Anusha ha en rik fritid och aktivt delta i familjens vardagsliv.”