Styrelse

Styrelse

Styrelse

MyRights styrelse består av sju representanter från de olika medlemsorganisationerna och utses av föreningens årsmöte. 

Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som har ansvaret och förtroendet att leda MyRights verksamhet och fatta organisationens beslut. Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor.

Göran Alfredsson

Ordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2012. Bor i Borås. Informatör för habilitering och hälsa i Västra Götalands region. 

goran.alfredsson@myright.se
073 – 885 15 59 (sms)
Skype: affedeaf

Gert Iwarsson

Kassaförvaltare

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Nässjö. Ordförande i FUB:s lokalförening i Nässjö.
Ordförande i länsförbundet Jönköpings län samt ledamot i FUB:s förbundsstyrelse.

gert.iwarsson@myright.se

Jamie Bolling

Vice ordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Härnösand. Verksamhetsledare för Independent Living Institute. Vice ordförande i STIL. Arbetade länge som chef för ENIL, European Network on Independent Living.

Mejl: jamie.bolling@myright.se

Aron Sortelius

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2020. Bor i Hjo. Arbetar ideellt inom Unga Hörselskadade och är även aktiv i deras  utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal.

Mejl: aron.sortelius@myright.se

Kevin Kjelldahl

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2019. Bor i Trollhättan. Kevin gick med i US arbetsgrupp för internationella frågor Fokus Internationellt under 2018. Han har ett engagemang för MyRights utvecklingsprojekt med US motsvarighet BYAN i Nepal.

kevin.kjelldahl@myright.se

Per Karlström

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Stockholm. Pensionerad managementkonsult. Styrelsemedlem i SRF. Vice ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.

Mejl: per.karlstrom@myright.se

Rahel Abedaw Atnafu

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2013. Född och uppvuxen i Etiopien, bor idag i Stockholm. Arbetar på Independent Living Institute. Sitter i valberedningen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

rahel.abebaw.atnafu@myright.se

Andra förtroendevalda

Valberedning

Carina Albertsson

Oscar Sjökvist

Rakel Eriksson
 

Revisorer

Thomas Lönnström, auktoriserad revisor
Ernst & Young
Mejl: thomas.lonnstrom@se.ey.com

Katarina Bergwall, förtroendevald revisor
STIL
Mejl: katarina.bergwall@stil.se