Faktabank

Faktabank

Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte samma sak

Alla människor är olika och har olika förutsättningar och resurser. Vi säger  personer med funktionsnedsättning. Till exempel ”en kvinna med utvecklingsstörning”, inte ”en utvecklingsstörd kvinna”.

Funktionsnedsättning innebär att en person har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nedsättningen kan uppstå till följd av undernäring, vitaminbrist, sjukdom eller skada, vara medfödd eller ha uppkommit efter födseln. Ibland syns det att en person har en funktionsnedsättning, ibland inte. Ibland kan hjälpmedel kompensera för en funktionsnedsättning.

Funktionshinder är de begränsningar och hinder som en person möter i relation till sin omgivning. Det är miljön eller omgivningen som är funktionshinder. Begränsningarna består framför allt av bristande tillgänglighet. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i miljöer.

De globala målen

MyRight arbetar utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 som specifikt tar upp personer med funktionsnedsättningar. Läs mer om det arbetet här!

Statistik

Människor med funktionsnedsättningar är världens största minoritet. Trots det är det brist på tillförlitlig statistik om personer med funktionsnedsättning i världen. Orsakerna är flera.

Informationsmaterial

Här kan du ta del av MyRights filmer, rapporter och broschyrer.

Konventionen

MyRights verksamhet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).