Jordbävningen i Nepal

Två män står på rasmassor

Skalvet och dess efterskalv har lämnat efter sig omfattande förödelse med kollapsade byggnader och vägar som spruckit. Skadorna på infrastrukturen är fortfarande oklar på många platser vilket kan försvåra hjälparbetet.

MyRight har kontinuerlig kontakt med våra landsamordnare i Kathmandu som är oskadda, men vittnar om en omfattande förödelse och mänskligt lidande. Risken för efterskalv och fortsatta ras gör att människor väljer att stanna utomhus även under nätterna.

En av MyRights samarbetsorganisationer, NHS -Nepal Hemophilia Society rapporterar om dödsfall bland personal eller medlemmar. Vi är enormt sorgsna över detta besked och våra tankar går till deras familjer och människorna i Nepal.

MyRight har kontaktat MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som är på väg till Nepal och erbjudit vårt stöd för att säkerställa att räddningsarbetet omfattar personer med funktionsnedsättning.