I sviterna av covid-19 måste vi alla ha ett funktionshinderperspektiv

Skärmbild som visar en bild på generalsekreterare Jesper Hansén.

DEBATT. Med ett funktionshinderperspektiv i internationella insatser i sviterna av covid-19 kan vi nå fler, förebygga smittspridning och se till att personer med funktionsnedsättning själva är med och förbättrar sin och sin omgivnings situation.

Läs MyRight debattartikel där vi ger råd hur organisationer kan arbeta utifrån ett funktionshinderperspektiv i det läge världen befinner sig nu.

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/i-sviterna-av-covid-19-maste-vi-alla-ha-ett-funktionshinderperspektiv/