Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdomen

Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdomen

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete

Överallt i världen hör personer med funktionsnedsättning till de som löper störst risk att bli fattiga. Och överallt i världen löper fattiga människor störst risk att få funktionsnedsättningar. MyRight hjälper människor att bryta fattigdomen och ta full del av sitt liv. Med starka organisationer kan vi göra våra röster hörda.

MyRight stöder 41 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

Nyheter

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

MyRights nyhetsbrev utkommer kvartalsvis. Du kan läsa om utvecklingssamarbetsprojekt och externa evenemang.

Berättelser från fältet

“I Sri Lanka är den allmänna uppfattningen att människor som har utvecklingsstörning varken klarar av att hjälpa till i hemmet eller att arbeta. För en människa som lever med en utvecklingsstörning kan rätt stöd innebära skillnaden mellan att sitta hemma och titta på TV hela dagarna eller att som Anusha ha en rik fritid och aktivt delta i familjens vardagsliv.”